Hvorfor Website?   Til forsiden

Hvorfor bør DU have dit eget Website???

I dag bliver internettet til stadighed brugt mere og mere, når...

  • en kunde skal købe en vare eller finde en leverandør til en opgave,

  • familien og klublederen søger oplevelser, aktiviteter og forlystelser,

  • den studerende eller nysgerrige mangler information om alt mellem himmel og jord.

Mange forventer efterhånden, at alle disse opgaver kan klares via internettet på det tidspunkt af døgnet, hvor brugeren har tid, hvilket ikke altid falder sammen med dit firma's åbningstider.

Det er helt sikkert, at alle firmaer vil have fordel af at være på internettet med deres eget website (hjemmeside), hvor de kan præsentere firmaet, så nye kunder kan finde og lære det at kende.

Din hjemmeside giver dig en oplagt mulighed for at give langt mere fyldestgørende og ajourført information, end det er muligt under en telefonsamtale eller i trykte reklamer.
Hjemmesiden giver samtidig et langt bedre indtryk af firmaet, end en linie i telefonbogen.

På hjemmesiden kan der gives oplysninger om firmaet, åbningstider, produkter og priser, vises fotos af igangværende og tidligere opgaver, gives inspiration til, hvordan lige netop dit firma, kan løse opgaven for kunden og alle andre tænkelige informationer.

Når interessen er vakt hos kunden, giver hjemmesiden (med indbygget e-mail link) en hurtig og nem mulighed for at kontakte dit firma og bestille reklamemateriale, tilbud, opringning m.v.
Herved undgår du, at kunden fatter interesse, men alligevel glemmer at ringe.

Ekspertisen har den travle håndværker, forretningsindehaver, klubformand eller private med garanti på sit eget fagområde, men magter måske ikke alle andre opgaver lige så godt.

Det vil da også være naturligt for de fleste firmaer at trække på eksterne ressourcer til de opgaver, hvor man ikke er helt på hjemmebane (bogføring, revision, juridisk og teknisk bistand m.m.), så firmaet kan udnytte sine ressourcer bedst muligt og koncentrere sig om det man er bedst til ...

Så - lad IT-Webservice forestå...
 

Design, Oprettelse og Vedligeholdelse af firmaets WEBSITE.